wp357e3824.png


wp7c225b52.png
wp50d4269e.png

De benaming “politie” verwijst naar de 'polis' of Griekse stadstaat. Ordehandhaving was in de Oudheid vaak de taak van het leger, maar er waren al uitzonderingen, die voorlopers van de politiemacht waren.

In het Athene van de Gouden Eeuw waren er bijvoorbeeld 300 Scythische slaven, eigendom van de stadstaat zelf, die gebruikt werden voor de beveiliging van publieke bijeenkomsten, het maken van arrestaties en het bewaken van gevangenen (overigens in afwachting van een proces: een gevangenisstraf bestond op zich niet). Het onderzoeken van misdaden deden ze niet, dat werd overgelaten aan de slachtoffers of hun familie.

 

Ook de Romeinen kenden zogenaamde Vigilantes, eerder nachtwachters en Cohortes Urbanae, negen groepen van 1000 'agenten' oproerpolitie. Opnieuw lag hun taak vooral in bewaking en waar nodig hardhandig ingrijpen, niet in onderzoek. Daartoe hadden de Romeinen quaestoren, letterlijk 'bevragers'.

 

Uit de Spaanse Hermandads of Broederschappen (stedelijke milities) en de Franse Maréchaussée en Connétablie (in 1791 samengevoegd tot 'gens d'armes' of wapenvolk) groeide in 1667 de eerste moderne politiemacht in Europa. De Zonnekoning richtte voor Parijs een nieuw mandaat op voor een lieutenant général de police, met een heel bureaucratisch apparaat van commissarissen, inspecteurs en districten. Het systeem was zo succesvol, dat het in 1699 naar de andere grote Franse steden werd uitgebreid.

 

In de Middeleeuwen begonnen de Nederlanden al met het oprichten van een soort politie, maar Napoleon maakte een beter begin met een politiemacht. Na het vertrek van Napoleon, besloot men de politie écht op te richten. Steden konden geld vrijmaken voor een schout. Gemeenten voor een veldwachter. De kwaliteit van deze veldwachters liet vaak te wensen over. Ze konden niet lezen of schrijven. Een groot lichaam in een uniform moest voldoende zijn om ervoor te zorgen dat mensen niets verkeerds deden.

 

Tot zover deze historiek.......

 

De politie in België is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie van de Rechterlijke Macht. De politie is gestructureerd op twee niveaus: federaal (de federale politie) en lokaal (de lokale politie). De lokale politie bestaat uit 195 politiezones, werkzaam over één of meer gemeenten.

 

Voor nadere informatie verwijzen wij u verder naar de politiezone(s) waar u een keuze kan maken, afhankelijk van uw woonplaats of interesse.

 

wp60b58218.png
Politiezones
wp1745c8b2.gif