wp357e3824.png


wp7c225b52.png
wp8fb63a7d.png

De brandweer vormt samen met de medische spoeddiensten en de politie de basisdriehoek van de eerstelijns hulpverlening.

In de vurige prehistorie sinds de ontdekking van het vuur diende de mens op zoek te gaan naar een middel om dit vuur in stand te houden, maar vooral om het onder controle te houden. Hij moest dus het vuur zien te houden waar hij dat wilde, net zoals de moderne brandweerman dat nog steeds doet. We kunnen derhalve waarheidsgetrouw aannemen dat de brandwacht het op één na oudste beroep ter wereld zou zijn.

Dat het niet altijd lukte weten geologen ons te melden als ze praten over de grondlaag, die aantoont dat we zo'n twaalfduizend jaar geleden een brand moeten hebben gehad, die tot in Duitsland en België gewoed zou hebben.

Van een georganiseerde beroepsbrandweer horen we in het Romeinse Rijk ten tijde van Nero, die 700 slaven als 'bewakers van vuur' oftewel beroepsbrandlieden paraat had. In Egypte had men in 250 v. Chr. al een soort zuig/perspomp waarmee water opgepompt kon worden, mogelijk voor brandblusdoeleinden.

In de nog duistere middeleeuwen moest men zich tegen brand bewapenen met strenge voorschriften voor brandgevaarlijke ambachten zoals bakkerijen en smederijen. Vaak werden stenen huizen of daken voorgeschreven, maar wegens de hogere kosten was het toch het hout dat in de meeste huizen verwerkt werd. Dat maakte verzamelplaatsen of nederzettingen kwetsbaar, want als het ene huis in brand raakte, gingen niet zelden de andere huizen mee. Daarom was vaak de enige effectieve methode van brandbestrijding het omhalen van bedreigde gebouwen. Waar water was, moest dat met behulp van emmertjes via lange rijen mensen van hand tot hand getransporteerd worden naar de brand.

Door de eeuwen heen kreeg de brandweer meer materialen en middelen ter beschikking om efficiënt brand en wateroverlast te bestrijden Heden ten dage kunnen ze beschikken over een gans arsenaal, gaande van poederblussers, persluchtpakken en maskers, brandvrije kledij,  ladderwagens,.... tot en met boten en blushelikopters. Vanzelfsprekend hangt daar een vrij hoog kostenplaatje aan vast en dat loont nog steeds. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat de brandweerman in tal van omstandigheden zijn leven riskeert om anderen te redden. Hun voornaamste taak bestaat uit het redden van mens en dier in nood, benevens een aantal bijkomende opdrachten die wettelijk zijn vastgelegd. Naar analogie met de politiezones wordt thans werk gemaakt van een indeling in brandweerzones.

 

Tot hier dit overzicht. Meer kan u hierover lezen op de websites van de korpsen die  via onze weblinks raadpleegbaar zijn.

 

wp60b58218.png
Brandweer
wpff202ee8.gif